غرق در آبی این کاشی ها

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

کاشی کاری، سردر مسجد جامع جمعه یزد

-------------------------------

کاش می شد که به کاشانه آبی بروم

  دست از کاشی دنیا بکشم / دست بر کاشی کاشان بکشم

/ 1 نظر / 69 بازدید
مهدی موحدی

دریایی از کاشی. غرقه گشتیم