روبان قرمز

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

حاشیه مراسم 14 خرداد

بهشت زهرا، قطعه سرداران بی پلاک

--------------------------------------------

عکس با موبایل

--------------------------------------------

به نام خدا

همه چیز ساکت و آرام، شهید گمنام، فرزند روح الله به دور از هیاهو های دون، آرام خفته است، و چه تعبیر بدی، که از او بیدار تر کسی دنیا را نزیسته، چه در زمان خودش و چه در زمانه ای که ما می پنداریم او دیگر در میان ما نیست، حال آنکه چنین نیست. این عکس خیلی نجیب و بی صدا، دست بر شانه ما می زند و آرام می گوید، نگاه کن، قدری آن طرف تر چند شهید گمنام دیگر هم خفته اند، و آن فانوس های قرمز رنگ نمادین، گویی در افق محو می شوند تا به ما بگویند این سرداران کم نیستند. شوریدگی روبان قرمز زیباست.

نام فرزند روح الله برای من یک معنای شخصی دارد که یادآور هویت هنری عکاس این اثر است. (فرزند روح الله نام هنری عکاس)

این عکس ما را به محضر شهدا رهنمون می کند که از این حیث دارای تقدسی خاص به خود است. سرداران بی پلاک، تن را به عشق آتشین ارباب بی کفن خویش سوختند و جان را به مقدم حضرت صاحب الامر نثار کردند.

((طوبی لهم و حسن مئاب و یا لیتنا کنا معهم و نفوز فوزا عظیما.))

امضاء

مهدی موحدی

/ 1 نظر / 3 بازدید
موحدی

به نام خدا همه چیز ساکت و آرام، شهید گمنام، فرزند روح الله به دور از هیاهو های دون، آرام خفته است، و چه تعبیر بدی، که از او بیدار تر کسی دنیا را نزیسته، چه در زمان خودش و چه در زمانه ای که ما می پنداریم او دیگر در میان ما نیست، حال آنکه چنین نیست. این عکس خیلی نجیب و بی صدا، دست بر شانه ما می زند و آرام می گوید، نگاه کن، قدری آن طرف تر چند شهید گمنام دیگر هم خفته اند، و آن فانوس های قرمز رنگ نمادین، گویی در افق محو می شوند تا به ما بگویند این سرداران کم نیستند. شوریدگی روبان قرمز زیباست. نام فرزند روح الله برای من یک معنای شخصی دارد که یادآور هویت هنری عکاس این اثر است. (فرزند روح الله نام هنری عکاس) این عکس ما را به محضر شهدا رهنمون می کند که از این حیث دارای تقدسی خاص به خود است. سرداران بی پلاک، تن را به عشق آتشین ارباب بی کفن خویش سوختند و جان را به مقدم حضرت صاحب الامر نثار کردند. طوبی لهم و حسن مئاب و یا لیتنا کنا معهم و نفوز فوزا عظیما.