دستی به جام باده و دستی به زلف یار

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

به جای زاهدان با جانماز و شانه در مسجد / نشستم با شراب و شاهد و پیمانه در مسجد

نشستم با همه بدنامی ام نزدیک محرابی / بنا کردم کنار منبری میخانه در مسجد

/ 1 نظر / 73 بازدید
داغ هجران

این عکس رو برا بعد از شهادتت گرفتی؟