باغ دولت آباد

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

 

مهدی توحیدی اصل Mahdi Tohidi Asl

 

یزد، باغ دولت آباد، بلندترین بادگیر از نوع خود با ارتفاع 33 متر

زمستان 91

/ 1 نظر / 87 بازدید
بی سیمچی

من دست بوس توام که خاکریز را لمس کرده‌ای، خون را دیدی، مرگ را به سخره گرفتی و هم‌چنان در انتظار شهد شهادت می‌سوزی!